Friday, 20 July 2012

Kisah Kontraktor dan Batu Kecil
        Seorang kontraktor  projek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu ketika dia harus menyampaikan pesanan penting kepada pekerjanya yang ada di bawahnya.
        Kontraktor itu berteriak-teriak, tetapi pekerjanya tidak dapat mendengarnya kerana suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja.

       Untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, dia mencuba melemparkan wang syiling di depan pekerjanya itu. Pekerjanya itu berhenti bekerja, mengambil wang itu lalu bekerja kembali. kontraktor  itu mencuba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama.


     Tiba-tiba ia mendapat idea.  Dia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah pekerjanya... Batu kecil itu tepat mengenai kepala orang itu, dan kerana merasa sakit, orang itu melihat ke atas. Sekarang  kontraktor itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesan pentingnya.

        Allah kadang-kadang menggunakan cubaan-cubaan ringan untuk membuat kita ‘memandang’ kepada-Nya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat ), tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita berpaling kepadaNya. Kerana itu, agar kita selalu mengingat kepadaNya, Allah sering menjatuhkan "batu kecil" (cubaan) kepada kita.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...